İSG VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Ana Sayfa / İSG VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firma olarak hedefimiz Çevre ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte entegre şekilde yönetmek,

Sektörümüzde kalite konusunda olduğu kadar çevreye duyarlılık ve iş güvenliği açısından da örnek bir kuruluş olmaktır. Bu amaç

doğrultusunda politikamız,

 

  • Sağlıklı Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, tehlikeli durumları ve tehlikeli davranışları ortadan kaldırmayı,
  • Iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi uygulamayı ve uygulatmayı
  • Çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmaya ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmaya
  • Doğal kaynakları verimli kullanmayı, kirliliği önlemeyi, geri dönüşüm ve kazanımı arttırarak çevreyi korumayı,
  • Üretim faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerini uygulayarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmayı ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmek için önleyici ve düzeltici yaklaşımlarda bulunmayı
  • Çevre ve İSG ile ilgili tüm yasal ve diğer şartları takip edip uymayı,
  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi
  • Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı,
  • Politikalarımızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, bilinç ve duyarlılığı arttırmayı

 

        beyan ve taahhüt ederiz.

 

            YÖNETİM KURULU