KVKK

Ana Sayfa / KVKK
SAĞLAMCILAR ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. MÜŞTERİ (ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ) AYDINLATMA METNİ
 1. Veri Sorumlusu
SAĞLAMCILAR ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.
 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • amaçları kapsamında tarafımızdan işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.
  1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
  Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçların yerine getirilebilmesi için; otomatik ve otomatik olmayan yolla toplanır.
  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Kişisel verileriniz; mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile yurt içindeki tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları alıcı gruplarına aktarılır. Kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile yurt dışındaki gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, tedarikçiler (anlaşmalı yurt dışında yerleşik nakliye firması ve anlaşmalı e-posta hizmeti alınan firma ve anlaşmalı ürün ve hizmet tedarik edilen firmalar ile) alıcı gruplarına aktarılır.
  1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
 • Küsget C Blok A.Karlıdağ Cd. No:1/3 Şehitkamil/ GAZİANTEP adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • saglamcilarormanurunleri@hs06.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@saglamcilar.com.tr adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz
  1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
  Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.
  1. Değişiklik ve Güncellemeler
  İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Aydınlatma Metninin en güncel haline https://saglamcilar.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.