Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Ana Sayfa / KVKK
 1. Veri Sorumlusu
SAĞLAMCILAR ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.
 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
amaçları kapsamında tarafımızdan işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçların yerine getirilebilmesi için; otomatik yolla toplanır.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi amacı ile yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları alıcı gruplarına aktarılır.
 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
 • Küsget C Blok A.Karlıdağ Cd. No:1/3 Şehitkamil/ GAZİANTEP adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • saglamcilarormanurunleri@hs06.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@saglamcilar.com.tr adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.